Pioneer CrossingElementary

Skip to main content
Diverse Paths to Success. Destination Manor.
x

Ngày Đa Văn Hoá Của Trường Tiểu Học Pioneer Crossing

Thời Gian: Thứ Sáu, Ngày 3 Tháng 2, 2017 từ 5:00-7:00 giờ chiều

5:00-5:30 Chương Trình Ngữ Văn bao gồm đọc truyện và tham khảo văn hoá của các quốc gia

5:30-6:15 Thưởng thức các món ăn từ các quốc gia khác nhau

6:15-7:00 Chương trình Tết Bính Thân bao gồm thưởng thức các món ăn từ những quốc gia, các tiết mục múa và múa lân

Địa Điểm: Phòng ăn của trường và phòng học thể thao

Attached Files

Published Print